ORIONLINES

Firavunun torunları Çingeneler..


gadjo_dilo

Belli merkezlerce yönlendirilen değişim rüzgarları Çingeneler içinde esiyor. Birileri  dedi ki siz çingene değil ROMAN sınız. Siz Hindistandan geldiniz… Halbuki gerçek öyle mi sorun insanları küçümsemek değil sorun TARİH i çarpıtmak gerçekleri  inkar .. Tabiki birilerinin amacı çingeneleri toplum nezdinde saygın kılmak değil Türkiyenin çözülmesinde çingeneleri figuran olarak kullanmak…

Çingenelerin Mısır’dan geldikleri içindir ki bunlara kıpti denilmiştir, gipsy (ingil.) agypciano (eski ispanyol.), gitano (bugünkü ispanyol.), gitane (frns.) kelimeleri bundan gelir. Macaristan’da faraonepe (“firavun kavmi ve firavun oğulları”) çingeneleri tanımlamak çin kullanılır. Bir kısım Çingeneler memleketlerinin küçük Mısır denilen yer olduğunu ve bu memleketin fazla kalabalık ve geçimi dar olması dolayısı ile hicrete mecbur kaldıklarını söylemişlerdir. Küçük Mısır, Strassburg kronikçisi (XVI.asır sonu) Specklin’e atfen Batailard’ın söylediğine göre, Epir’dir.1*

Diğer taraftan Thököly İmre’nin katibi Komaromi Janos’e göre, XVII. asır sonlarında İzmit civarına küçük Mısır tesmiye edilmektedir ki, Çingeneler de, belki uzun bir müddet burada ikametten sonra, Avrupa’ya buradan geçip dağılmışlardı. Çingenelerin Mısır’dan çıktığı, daha İsviçre’de ilk defa görüldükten bir sırada (1419), Bern kronikçisi Justinger Konrad tarafından ileri sürülmüşse de, aradan iki asır geçtikten sonra bile, bu meseleyi ilmi bir şekilde ve dil mukayesesi suretiyle Almanya’da Bonaventura Vulkanis (ölm. 1614), isbata çalışıyordu ki, sonradan bir çokları bu tezi müdafaa etmişlerdir. Çingenelerin menşe’lerinden uzun uzadıya bahseden Evliya Çelebi “kavm-i kababete” dediği ve “kavm-i amalikanın” inkirazından sonra Mısır’da, Firavun’un bu kavimden olduğunu ve uzun müddet hakimiyet kurduklarını bildirdiği Çingene kavminin asıl vatanını Mısır’a bağlamakta ve bunların Firavunlar zamanından beri Rumeli’ye, bilhassa Gümülcine’ye geldiklerini ve “Mısır hakkı için ve Gümülcine’miz hakkı için” diye yemin etmek suretiyle, asıl vatanları ile o zamanki vatanlarını işaret ettiklerini kaydeder.1*

5670-janus-cingene-guzeli-9578-950px

Diğer Batılı araştırmacılardan farklı olarak R. Pischel, çingene kelimesini, Hint “Marathi” boyundan çıkmış olan ve “Tsengaris” şeklinde telaffuz edilen “Changar”lara dayandırmaktadır. Ancak çingene kelimesi, “romanes” denilen Çingenecede yoktur. Eğer R. Pischel´in bu kanaati doğru olsaydı, o zaman çingenelerin kendi dillerinde “çingen” kavramının kesinlikle bulunmuş olması icabederdi. Oysa onlar kendilerini bütün dünyada “rom(an)” olarak kabul etmekte ve bu kavramın yabancısı olduklarını göstermektedir. İtalyan Nicolo Frascobaldi, 1384 yılında Yunanistan´ın bugünkü ismiyle Methoni, o zamanki ismiyle Modon şehrini ziyareti hakkında şunları yazmaktadır: Mora Yarımadası limanında Yahudîler ve Yunanlılardan başka “Kıptî”ler de yaşamaktaydı. Hatta “Küçük Mısır” adını taşıyan bir tepede 200 kadar küçük baraka vardı. Bu haber oldukça dikkat çekicidir.  2*

Tabiki çingeneler üzerine araştırma yapan bazı araştırmacılar onların hindistandan avrupaya mısır üzerinden geçtiklerini  çingenelerin kıpti yani mısırın asıl yerli halkı olmadıklarını ama mısırda yaşadıklarını için kıptiler gibi  büyücülük sihirle uğraştıkları için mısırlı zannedildiklerini  yazarlar.

Çingeneler  kendilerini HİNT AVRUPA kökenli tanımlıyor  nehir deniz kenarı bayramlarını Hindistan GANJ dan aldıklarına inanıyorlar.  Halbuki brbirlerine seni FİRAVUN demekten çekinmeyen ANTİK MISIRIN LANETLİ halkı dır ÇİNGENELER…  FRANSA çingenelerince bin yıllık gelenek Kara Sara kutlamaları yapılır Efsaneye göre Kara Sara ve diğer 2 azize denizlerin azizeleridir. Kara Sara diğerlerini denizde beklemektedir. Diğer heykellerin de denize getirilmesinden sonra tekrar suya girilerek arınıldığı düşünülür. Oysa Antik Mısırda Mısırlılar FİRAVUN önderliğinde NİL nehrine girerek nehirden TANRILARINI çıkarma ayini düzenlerlerdi. İhtimalki TANRIÇA İSİS NİL e atılan OSİRİS i nasıl aradıysa belkide bu olay temsili olarak yaşatılırdı. Bu adet  yüzyıllardan günümüze  mısırın yerli halkı kıptilerin torunları olan  ÇİNGENELERCE  yaşatılmaktadır.. Çeribaşı dediğimiz Firavunu temsil eden önderleri gözetiminde nehir ve deniz kenarlarında sudan TANRI çıkarma törenleri düzenlerler. Kırklareli’nin “Şeytandere” mesireliğinde her sene 6 Mayıs’ta çok sayıda çingenenin katılımıyla ÇERİBAŞLARI önderliğinde gerçekleştirilen “Kakava Bayramı” eski kara sara kutlamalarının devamıdır eski mısırdaki gibi çalgı çalınır şarap içilir ve suya girilir ve et yenir mısırda da FİRAVUNLAR Sığır kestirir törenlerde dağıtırırlardı..

almanya-cingeneleri-1

“Kakava Bayramı”nın, Kırklareli’nde kutlanmaya başlamısından önce, Edirne’de kutlanmaktaymış. Edirneli romanların (çingeneler) 6 Mayıs sabahı topluca Tunca Nehri’ne gittikleri ve orada yüzlerini güneşin doğduğu tarafa dönerek, ellerine aldıkları söğüt dallarını suya batırıp sırtlarına doğru sürerek yıkandıkları bildirilmektedir.

Tarihsel sürece baktığımızda  Evliya Çelebi Seyehatnamaesinde “Allah’ın emri her milletin çingenesi vardır. Bunlar yaşadıkları ülkenin dilini konuşurlar. Bu kavim Mısır’da Fravun, Hz.Musa ile harp eder. Bu yer Tih sahrası (Mısır la Süveyş denizidir)nda Klobder boğazının girdabında Fravun 600 bin askeri ve her çeşit silahlarıyla boğulur. Bu sıcak savaşta bulunmayıp kurtulan Fravun kavmi Hz.Musa’nın bedduasıyla Mısır’da duramayıp çeşitli ülkelere dağılırlar. Açlık ve yokluk içinde mendeburlar vatansız kalıp dağlarda ve bellerde yaşamaya başlarlar. Şehirden şehre kapkaççılık yaparak gezerler. Bunlar Fravun askeri. Allah bunlar hakkında ayet gönderdi. Gerçekten cebbarlı, hırsız, nursuz, dinsiz, mezhepsiz, Müslüman şeklinde, kefere bile olmayan kimselerdir denilmektedir..3*

Firavun ve askerlerinin MUSA A.S peşinden kızıldenide boğulmasından sonra lanete uğramışladır 71,5 milletin buçugudurlar dünyanın her yerinde aynı dili konuşur ve asla devlet kuramazlar.. Çingenelerin kendilerine “seni firavun” yada yaptığı kötü işle övünürkende “Merdi kıpti şecaat arzederken sirkatin söyler (kıpti-çingenenin merdi, kendini överken hırsızlığını anlatır)” şeklinde sözleride köklerini işaret eder.

Söze yine Evliya Çelebinin Seyehatnamesi ile devam edelim. “. “Bu Firavun kavmi zira gece-gündüz birbirleriyle kavga ve cidal, müstehcen sözler, galiz küfürler ederler. Bir füls-i ahmer (bakır bir paracık) için birbirlerini katleder veya mangır için “– Büyük Efendiye (padişaha), -yok paşaya gidelim diye şer’-i şerife (kadıya) gelirler. Onun için Cingâne kavminin davaları mesmû’a (dinlenilir) değildir.4* ” Evet maalesef çingenelerde AHLAK kavramıda yoktur aile düzenide kimin beli kimin cebinde. Günü birlik yaşarlar.

İşsizlik, açlık ve diğer sorunları

Örneğin Macaristan’da yetişkin çalışma yaşındaki Çingeneler’in %60-80 arasında değişen kesim işsizdir. Romanya’da yaşayan Çingeneler’in %60’dan fazlası açlık sınırında yaşamlarını sürdürürken %80’ini ise herhangi bir meslek ya da farklı bir kalifikasyona sahip değildir. İngiltere’de yaşayan Çingeneler’in %15 gibisi açlık sınırında, Fransa’da kilerin ise %70-80 oranları arasında değişen önemli bir kesimi en düşük ücretle yaşamlarını sürdürmektedirler. Komşularından ve akrabalarından almış aldıkları borçları süresinde ödeyemediklerinden dolayı, süreç içinde “intihar”ı tercih edenler bile vardır.5*

Türkiyede ise DEVLET onları yerleşik düzene uyum kötü alışkanlıklardan kurtuluncaya kadar hırsızlık yapmaları yerine KAÇAKÇILIK yapmalarına müsade etmektedir. KAÇAK SİGARA satıcılığının  olayının ardında genelde çingeneler vardır. Bu imkan sağlanmasa işsiz çingene HIRSIZLIK yapacak.  Yani  Devlet onlara iş imkanı sağlamak için kaçakçılıklarına göz yumar ve bazende çoğu kirli işlerinde kullanır… Yüzyılların alışkanlıklarını değiştrmek ev iş mevki sahibi yapmak kolay bir süreç değil yeterki yalnış SİYASİ amaçlar için kullanılmasınlar

Peki İbrahim A.S diri diri ateşe atan görevliler ÇİNGENE miydi…  Evet… Kimsenin kabul etmediği görevi iki çingene üstlendi.

Bütün bu anlatılanlar Çingeneleri kötülemek ve karalamak için değildir. Tarihi bir gerçekliği ve bir yaşam biçimini vurgulamak içindir. Yoksa insan olarak ALLAH katında bir farklılıkları yoktur. Sorun onları yerleşik hayata iş güç mevki sahibi nasıl yapacağımızda yatmaktadır Tüm meselede budur.  Bunu sahte vad edenlere ve ülkenin içine dinamit koymaya çalışanlara karşı çingeneleri uyarma maksadı taşır. 

EDİRNE vilayetimizde seçimleri etkileyecek kadar çoğunluk olan çingenelere sadece oy için  değer ve önem gösteren siyasiler   Türkiyenin diğer illerinde aynı özeni ve değeri oyları etkileyecek çoğunlukları olmadığı için  gösteriyorlar mı sorun asıl budur.

1* http://www.tariharastirmalari.com/cingeneler.html 2* http://www.turkiyecingeneleri.8m.com/giris.htm 3* http://muzaffertuncunnotdefteri.blogspot.com/2009/04/kptilerin-cingenelerin-dili.html 4* http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-506.html 5* http://www.haksozhaber.net/avrupanin-vatansizlari-cingeneler-33269h.htm#.UTIH1paJ3sM

Reklamlar

21 comments on “Firavunun torunları Çingeneler..

 1. ENGİN
  21 Mayıs 2018

  işte bu zihniyet ayrıştırdı bizi bizi derken tüm türkiye halkını bu kinci akıl tutulmalrı yaratan lardan mehşer günü heap sorucam inşallah NEYSEKİ BU YAŞADIĞIMIZ ZMANDA HERSEY DAHA İYİ AYRIMCILIK KALKIYOR YAVAŞ YAVAŞ TABİKİDE ESKİ ZİHNİYET YÖNETİNİNİN YAVAŞ YAVAŞ BİTİŞİYLE ÇOK ŞÜKÜR ..

 2. Bir Bilen
  11 Mayıs 2018

  Çingene her yerde çingene. Her bok var adamlarda. Adamda keserler tecavüzde yaparlar. Kendi Kardeşleriyle ilişkiye girer bu ipneler. İzmir tepecik hastanesi kadın doğuma doğum için şehir dışından gelen birisi, o bölgeyi bilmediği için adam sıgara almak için hastane arkasındaki mahalleye gidiyor, adamı yakalayan çingeneler adamı tokatlayarak döverek öldürüyorlar. 90 larda olan bu olay beni iyice iğrendirdi onlardan.

 3. Gökay
  08 Şubat 2018

  Sen yazar,tarihci falan değilsin bence…..Senin ne olduğun belli değildir.ulan insan bu kadar kötüler mı insanları,lanetliymis sensin o lanetli.

 4. Gokhan
  26 Aralık 2017

  Allah senin …..

 5. erdal
  18 Ekim 2016

  selam. çingene roman uydurma kelimelerdir ben bir kıpti soyuyum örnegin hz.ibrahimi ateşe atacakları zaman ne sebep bulacaklar ki suç o zamanın yönetimine kalmasın bunun üzerine ibrahimin soyundan iki genç çin isimli bir bayan gani işimli bir adam [bu soyun en başı atasu nuh peygamberimizdir onun toronlarının birinin ismide KIPTOdur işte ibrahim peygarde bu soydandır] ibrahim as.mı kora ateşe zorla ittirtiyorlar bu iki gence çin gani oluyor zamanla çingene SONUÇ NUH tufanından sonra oğulları ayrı ayrı yerlere dagılarak soylar türetmişlerdir yani TÜM DÜNYA HEPİMİZ KARDEŞ VE SOYDAŞIZ sadece gelenekler görenekler degişik kurnaz kapitalist parayla bollükla yaşamış en garşbanda her zaman varoş olmuş çingene olmuş olmuş ta olmuş

 6. Ali
  10 Nisan 2016

  Selam arkadaşlar gelelim söze aslında çingene roman aynı değildir bunu bunu size açıkça bildireyim herkez aynı sanıyor ama yanılıyorlar çünkü bunu devletimiz bile ayıramıyor çingene roman aynı değil çingene olan kişiler dil bilenler oysa roman daha farklı romanlar dil bilmezler ve romanlar çiğnendiği kabul etmezler çünkü gerçekten çingene değillerdir çünkü çingene ve romanlar arasında bu yüzden ayrım var iyi araştırma yapmaları gerekir saygılar ama romanlar tam olarak soyunu bilmiyorum saygılar

 7. Anonim
  16 Mart 2016

  bu zihniyet bizlere madalya olarak takıldı yapılacak birşey yok

 8. Dave
  04 Mart 2016

  Dünyanın en asil milletidir şahsımca. Çingene değilim fakat çingenelerin bu her şeye boşvermişliği , aykırı duruşu beni benden alır. Çingenelik bana göre düzene karşı bir isyandır. Naziler tarafından bir milyona yakın mensubu katledilmiş bu güruh hala çalıyor , eğleniyor. Dediğim gibi bence en asil millettir. Hor görülen bu millet dünyanın en uygar sayılan milletlerinden daha çok kadına değer verir. Bu da dursun bi kenarda.

 9. Hayati Demir
  20 Ocak 2016

  Yukarıdaki arkadaşıma sonsuz katılıyorum romanlar bu şekilde değil rabbim akıl fikir versin romanlara insanlar her zaman on yargıyla bakıyorlar yok hırsız yok berduş yok çalışmazlar bu saydığınız şeyler hangi ırk ta yok sadece ön yargıyı kaldırın ve normal topluma adapte olmaları için yardımcı olun yok lanetli yok hz İbrahim’i Ateş e atan bırakın bu işleri Allahın huzurunda herkes eşittir yaratılmış tır rabbim bizi sizin gibi düşünen zihniyetten korusun bu arada bende romanım saygılar

 10. Anonim
  14 Kasım 2015

  Aslı nesli ne olursa olsun hepimiz allahın kullarıyız. Lailahe İllallah diyen allahın kuldur. Muhammeden resul allah diyen Muhamemed aleyhisselamın ümmetidir.
  hepimiz Adem Aleyhisselamın çocukları ve torunlarıyız gerisi lafzu kelamdır.
  Ömer Er

 11. Gyulsever Raimova
  04 Eylül 2015

  Usanmadiz yalan yazmai,allah askina eer cingeneler fravunun torunnari sa bunun ne demek oldunu anamiyorsunuz deyilmii bu kadar da cahilik olmaz,bir düsünün ona gore yazin.

 12. Wolfsschanze
  03 Mayıs 2014

  Sonuç olarak sözlerinizden Çingeneleri hiçte düşünmedğinizi anlıyorum. Bilakis çingeneler üzerinden siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışan bir düşüncenin etkilerini paylaştığınız, hedef belirlediğiniz kanaatindeyim.

 13. Wolfsschanze
  03 Mayıs 2014

  Böylesi haklı sözler söyleyen iktidarın 1915 yılında yaşananlara TAZİYEDE bulunması muhakkak ABD nin Ermeni Soykırımını tanımak istememesinden kaynaklanıyor. Aksi halde demek ki Devleti yönetenler hemen soykırımı kabul edecekler kanısı kuvvetleniyor. ABD olaya nasıl yaklaşırsa Türkiyedeki yönetimde olaya öyle yaklaştığı anlaşılıyor..

 14. Wolfsschanze
  03 Mayıs 2014

  Mavi Marmara olayında İsrail Türkiyeden Özür dilemedi fakat tazminatı kabul etti. Bu durum Türkiyede Özür olarak yorumlandı. İsrail şayet Türkiyeden katlettikleri için RESMİ bir özür dileseydi bunun uluslararası camiadan bir yaptırımı olacaktı. Şöyleki Filistinliler İsraile siz topraklarımızı dedelerimizi katlederek aldınız özür dileyin diyeceklerdi. Bu özrün karşılığı işgal edilmiş bütün toprakları Filistinlilere geri vermektir. Yaparlar mı? Bunu zaman gösterecek. Ayrıca Başbakan Fransızları Cezayir de yaptıklarından dolayı suçladı. Daha önemlisi AKP li Bakan Mehmet Ali ŞAHİN İngilizlerin Çanakkalede ne işi vardı dedi. İyi düşünün haklılardı ve bu sözler muhataplarına HUKUKİ sonuçlar doğuracak cümlelerdir.

 15. Wolfsschanze
  03 Mayıs 2014

  yazınızın devamında “almanyanın nazi döneminde almanlar dünyada milyonlarca insanı öldürdüler yahudileri çingeneleri gaz odalarında öldürüp yaktılar.ırkçılık yaparak insanlığın affedilemeyecek suçunu işlediler.. sanki naziler alman değildi bu utancın arkasına almanlar atalarını nazi diyerek bir yerde inkar etmiş sayılmıyormu?” diyorsunuz. Burada tıpkı 1915 Ermeni Tehcir olaylarında olduğu gibi geçmişte öyle yada böyle yaşanmış bir olayı sonraki nesillere yüklüyorsunuz. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde buyurdular ki ” “Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.” Geçmişte yaşananlar geçmişte o eylemi yapanları bağlar. Kaldı ki Almanlar Yahudi ve Çingenelerden daha çok insanı katlettiler. Yahudileri katledenlerde yine Yahudi işbirlikçileriydi. 1915 de karşılıklı çete savaşları sonrası yaşanan TEHCİR sırasında yaşananlarda hem Osmanlıyı hemde o zamanın sorumlularını bağlar. Bugün Onlar adına ÖZÜR DİLEMEK Uluslararası arenada çok buyuk HUKUKİ sonuçlar doğurur. BAŞBAKAN dikkatli olmalı. DİKKAT..

 16. Wolfsschanze
  03 Mayıs 2014

  Sevgili Bayraktar yazınızın devamında “..esasında insanları toplulukları Allah lanetledi diyerek hedef göstermek bir çingeneden vaya farklı bir toplum bireyinden en kalitesiz insanlık şeklidir tarihi biliyorum diyerek tarih adına yazdıklarınızda içindeki bahsedilen topluluğun dışlanması ifadenize karşı” ifadelerini kullanarak kendinizce dayanaksız HUKUKİ sonuçlar çıkarıyorsunuz. HUKUKÇU MUSUNUZ?bilmiyorum fakat bu suçlamalar ile Tarih ve İnanç alanında ve devamında düşünce özgürlüğü alanına asıl siz müdahale ediyorsunuz…Ama bilmenizde fayda var Buradaki lanetlenme çingenelerin asla birleşerek DEVLET kuramayacaklarıdır..

 17. Wolfsschanze
  03 Mayıs 2014

  Sevgili Bayraktar açık yüreklilikle düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Cümleniz IRKÇILIK yapmak insan olanın Yaradanını inkar etmesidir diyorsunuz. IRKÇILIK insanın doğuşta seçim şansı olmadığı halde mensup olduğu ırkını yükseltmek haklarını korumaktır. Yüce ALLAH “İnsanları kabilelere (milletlere) ayırdık ki bir birini tanısınlar” buyuruyor yani anlaşsınlar savaşmasınlar. Demek ki IRKLAR ve IRKÇILIK kavramı sonradan uydurulan bir şey değil. Yüce Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde: “Arabın arab olmayana arab olmayanında arab üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahında kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.Üstünlük ancak takvada, Allahtan korkmaktadır.” buyuruyor. Buradan IRKLARIN varlığını anlıyoruz fakat ALLAH katında önemli olanın insanların hangi hangi IRK tan oldukları değil Yüce ALLAH ın Zatından en çok kimin korktuğudur.Yine Yüce Peygamberimiz “Ben Arabım ama Arap benden değil” buyurmuşlardır. Yani ben Arabım fakat Araplar benim soyumdan değil.. Alim olmamakla bu gerçekleri yazdım ki değerlendirmelerinize ışık tutsun.

 18. bayraktar
  29 Nisan 2014

  almanyanın nazi döneminde almanlar dünyada milyonlarca insanı öldürdüler yahudileri çingeneleri gaz odalarında öldürüp yaktılar.ırkçılık yaparak insanlığın affedilemeyecek suçunu işlediler her insanı allah yarattı dünyada herkes alman ırkı olacak olsa idi yaradan hekesi alman diyerek dünyaya getirir di yaradnın gücü herşeye yeter hepimizi yaradan almanlarıda yaradan yaradan herkesin rıskını veriyor ama nedense şimdi nazileri suçluyor herkes sanki naziler alman değildi bu utancın arkasına almanlar atalarını nazi diyerek bir yerde inkar etmiş sayılmıyormu?halen almanyada nazi sempatizanları var zaten üstelik işledikleri suşlara karşı alman mahkemeleri ağır cezalarda vermiyor zaten şimdi soruyorum size çingeneleri suçlayanlar bir alman mı yoksa bir çingenemi kaliteli insan sizce insan olan can yakmaz komşusunun namusunu kirletmez komşusunun parasını malını çalmaz komşusunu öldürüp elinden toprağını malını mülkünü parasını almaz takmışsınız çingeneler lanetli çingeneler şöyle böyle ayıptır günahtır çingeneler aç karınlarını doyurmak peşindeler zavallı ezilmiş dışlanmış insanlar zaten.ne suçları günahları varki bu milletin ayrımcılık bari yapmayın ayıptır.

 19. bayraktar
  29 Nisan 2014

  ırkçılık yapmak insan olan kişinin yaradanını inkar etmesidir bir topluluğu çingene diyerek roman diyerek aşağılamak hem insanlığın yüz karası hem yaradana isyan etmesidir bence insan olmak yaradanını bilmek saygı duymak kendisine ve milletine faydalı olamaktır esasında insanları toplulukları allah lanetledi diyerek hedef göstermek bir çingeneden vaya farklı bir toplum bireyinden en kalitesiz insan lık şeklidir tarihi biliyorum diyerek tarih adına yazdıklarınızda içindeki bahsedilen topluluğun dışlanması ifadenize karşı ben size şu soruyu sormak istiyorum sizin çingene anne babadan dünyaya gelmemek gibi bir şansınız varmı?yaradan size sordumu ? hangi toluluğun anne babasından dünyaya gelmek istersin diyerek o şekildemi dünyaya yaşamaya getirdi sizi?hiç bir insanın hiç bir insandan farkı yoktur.ancak farklı olan akıl irade inanç cildinin rengi dir ama genetik olarak insandır ve ırkçılık yapmak isteyenler veya bazı ırkları kendisinden basit görenler aslında insanlık duyguları merhameti yok olanlardır,yada ülkemizi bölmek parçalamak niyeti ifade etmekte olup etnik köken örf adet inançlarından dolayı milleti birbirine düşman etmek anlamındadır.ülkemizde yaşayan her vatandaşımız dini inancı etnik kökeni ne olursa olsun ülkemizin birinci sınıf insanıdır ülkemizde insanları etnik köken inanış sebebi ile ikinci sınıf üçüncü sınıf vatandaş olarak göstermek artık bundan böyle olmayacaktır ben ilmin faydasız olanından ve kendisini akıllı zanneden ilim sahibi insandan çok sakınırım dünya savaşlarının çıkmasına sebep olanda zaten bu ilim sahibi kişilerdir.yaşasın türkiyemiz yaşasın ülkemizin vatandaşları etnik kökeni ne olursa olsun inancı ne olursa olsun ülkemin insanları hepiniz var olun birlik ve beraberlik içinde olun bölünmeyin parçalanmayın hepimiz kardeşiz ülkemize sahip çıkalım bölünmeyelim.çingene vatandaşlarımı çok seviyorum ülkemizin gönlü zengin fakir ve ezilmiş insanlarıdır.vatanlarıda türkiyedir hiçte vatansız bir millet değildir.çingenelerden ülkemizde birçok profsör öğretim üyesi mimar yazar mzisyen millet vekili müsteşar olanlar var zaten

 20. wili2012
  19 Nisan 2014

  Tarihten bahsettiniz mısırda nil nehri kenarında yapılan kutlamaları ve nehırde kayıp tanrıyı arama törenlerini bir araştırın derim.. Bugun hala nehır kenarlarında bu arama çalışmaları sembolik kutlamalarla yaşanmaktadır.

 21. Sergen
  16 Mart 2014

  En az sizin kadar tarih bilgisine ve en az sizin kadar dini bilgiye sahibim.Ama kabul etmeliyim ki sizin benden bir fazlanız var oda lanet olası ön yargılarınız…Çünkü ben bir ÇİNGENEYİM ve burada anlatılan kesinlikle ben değilim.
  Allah kişileri lanetler koskoca bir kavmi değil ki anlattığınız olayda tarihte firavunun bu halkının da çingeneler olduğunu gösteren bir kanıt yoktur.
  Çingenler dünyaya Hindistan üzerinden göç etmişlerdir.Bunun delili Çingenece’de saklıdır.Çingenece Transkripçe kökenli bir dildir ve Hint-İran dil ailesine mensuptur.Haliyle Çingence bilen biri çok rahat bir Hintliyle konuşabilir,anlaşabilir.Anlaşamadığı tek kişiler sizin gibi insan türevleri.İnsan demiyorum insanın beyni alınmış bir diğer türevi olarak adlandırıyorum sizi.
  Küçük bir de bilgi…O hep sevindiğimiz Ocean ( O şın) ‘ın bacasından mermiyi sokan adam var ya.Hani ismi SEYİT mesleği oduncu olan o SEYİT ONBAŞI vardı ya oda aslen bir ÇİNGENEYDİ. BİZİ BÖYLE SAHTE TARİH ÇÖPLÜKLERİYE BÖ-LE-Mİ-YE-CEK-Sİ-NİZ !!!

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Bilgi

This entry was posted on 02 Mart 2013 by in Araştırma and tagged , , , , .
%d blogcu bunu beğendi: