Firavunun torunları Çingeneler..


gadjo_dilo

Belli merkezlerce yönlendirilen değişim rüzgarları Çingeneler içinde esiyor. Birileri  dedi ki siz çingene değil ROMAN sınız. Siz Hindistandan geldiniz… Halbuki gerçek öyle mi sorun insanları küçümsemek değil sorun TARİH i çarpıtmak gerçekleri  inkar .. Tabiki birilerinin amacı çingeneleri toplum nezdinde saygın kılmak değil Türkiyenin çözülmesinde çingeneleri figuran olarak kullanmak…

Çingenelerin Mısır’dan geldikleri içindir ki bunlara kıpti denilmiştir, gipsy (ingil.) agypciano (eski ispanyol.), gitano (bugünkü ispanyol.), gitane (frns.) kelimeleri bundan gelir. Macaristan’da faraonepe (“firavun kavmi ve firavun oğulları”) çingeneleri tanımlamak çin kullanılır. Bir kısım Çingeneler memleketlerinin küçük Mısır denilen yer olduğunu ve bu memleketin fazla kalabalık ve geçimi dar olması dolayısı ile hicrete mecbur kaldıklarını söylemişlerdir. Küçük Mısır, Strassburg kronikçisi (XVI.asır sonu) Specklin’e atfen Batailard’ın söylediğine göre, Epir’dir.1*

Diğer taraftan Thököly İmre’nin katibi Komaromi Janos’e göre, XVII. asır sonlarında İzmit civarına küçük Mısır tesmiye edilmektedir ki, Çingeneler de, belki uzun bir müddet burada ikametten sonra, Avrupa’ya buradan geçip dağılmışlardı. Çingenelerin Mısır’dan çıktığı, daha İsviçre’de ilk defa görüldükten bir sırada (1419), Bern kronikçisi Justinger Konrad tarafından ileri sürülmüşse de, aradan iki asır geçtikten sonra bile, bu meseleyi ilmi bir şekilde ve dil mukayesesi suretiyle Almanya’da Bonaventura Vulkanis (ölm. 1614), isbata çalışıyordu ki, sonradan bir çokları bu tezi müdafaa etmişlerdir. Çingenelerin menşe’lerinden uzun uzadıya bahseden Evliya Çelebi “kavm-i kababete” dediği ve “kavm-i amalikanın” inkirazından sonra Mısır’da, Firavun’un bu kavimden olduğunu ve uzun müddet hakimiyet kurduklarını bildirdiği Çingene kavminin asıl vatanını Mısır’a bağlamakta ve bunların Firavunlar zamanından beri Rumeli’ye, bilhassa Gümülcine’ye geldiklerini ve “Mısır hakkı için ve Gümülcine’miz hakkı için” diye yemin etmek suretiyle, asıl vatanları ile o zamanki vatanlarını işaret ettiklerini kaydeder.1*

5670-janus-cingene-guzeli-9578-950px

Diğer Batılı araştırmacılardan farklı olarak R. Pischel, çingene kelimesini, Hint “Marathi” boyundan çıkmış olan ve “Tsengaris” şeklinde telaffuz edilen “Changar”lara dayandırmaktadır. Ancak çingene kelimesi, “romanes” denilen Çingenecede yoktur. Eğer R. Pischel´in bu kanaati doğru olsaydı, o zaman çingenelerin kendi dillerinde “çingen” kavramının kesinlikle bulunmuş olması icabederdi. Oysa onlar kendilerini bütün dünyada “rom(an)” olarak kabul etmekte ve bu kavramın yabancısı olduklarını göstermektedir. İtalyan Nicolo Frascobaldi, 1384 yılında Yunanistan´ın bugünkü ismiyle Methoni, o zamanki ismiyle Modon şehrini ziyareti hakkında şunları yazmaktadır: Mora Yarımadası limanında Yahudîler ve Yunanlılardan başka “Kıptî”ler de yaşamaktaydı. Hatta “Küçük Mısır” adını taşıyan bir tepede 200 kadar küçük baraka vardı. Bu haber oldukça dikkat çekicidir.  2*

Tabiki çingeneler üzerine araştırma yapan bazı araştırmacılar onların hindistandan avrupaya mısır üzerinden geçtiklerini  çingenelerin kıpti yani mısırın asıl yerli halkı olmadıklarını ama mısırda yaşadıklarını için kıptiler gibi  büyücülük sihirle uğraştıkları için mısırlı zannedildiklerini  yazarlar.

Çingeneler  kendilerini HİNT AVRUPA kökenli tanımlıyor  nehir deniz kenarı bayramlarını Hindistan GANJ dan aldıklarına inanıyorlar.  Halbuki brbirlerine seni FİRAVUN demekten çekinmeyen ANTİK MISIRIN LANETLİ halkı dır ÇİNGENELER…  FRANSA çingenelerince bin yıllık gelenek Kara Sara kutlamaları yapılır Efsaneye göre Kara Sara ve diğer 2 azize denizlerin azizeleridir. Kara Sara diğerlerini denizde beklemektedir. Diğer heykellerin de denize getirilmesinden sonra tekrar suya girilerek arınıldığı düşünülür. Oysa Antik Mısırda Mısırlılar FİRAVUN önderliğinde NİL nehrine girerek nehirden TANRILARINI çıkarma ayini düzenlerlerdi. İhtimalki TANRIÇA İSİS NİL e atılan OSİRİS i nasıl aradıysa belkide bu olay temsili olarak yaşatılırdı. Bu adet  yüzyıllardan günümüze  mısırın yerli halkı kıptilerin torunları olan  ÇİNGENELERCE  yaşatılmaktadır.. Çeribaşı dediğimiz Firavunu temsil eden önderleri gözetiminde nehir ve deniz kenarlarında sudan TANRI çıkarma törenleri düzenlerler. Kırklareli’nin “Şeytandere” mesireliğinde her sene 6 Mayıs’ta çok sayıda çingenenin katılımıyla ÇERİBAŞLARI önderliğinde gerçekleştirilen “Kakava Bayramı” eski kara sara kutlamalarının devamıdır eski mısırdaki gibi çalgı çalınır şarap içilir ve suya girilir ve et yenir mısırda da FİRAVUNLAR Sığır kestirir törenlerde dağıtırırlardı..

almanya-cingeneleri-1

“Kakava Bayramı”nın, Kırklareli’nde kutlanmaya başlamısından önce, Edirne’de kutlanmaktaymış. Edirneli romanların (çingeneler) 6 Mayıs sabahı topluca Tunca Nehri’ne gittikleri ve orada yüzlerini güneşin doğduğu tarafa dönerek, ellerine aldıkları söğüt dallarını suya batırıp sırtlarına doğru sürerek yıkandıkları bildirilmektedir.

Tarihsel sürece baktığımızda  Evliya Çelebi Seyehatnamaesinde “Allah’ın emri her milletin çingenesi vardır. Bunlar yaşadıkları ülkenin dilini konuşurlar. Bu kavim Mısır’da Fravun, Hz.Musa ile harp eder. Bu yer Tih sahrası (Mısır la Süveyş denizidir)nda Klobder boğazının girdabında Fravun 600 bin askeri ve her çeşit silahlarıyla boğulur. Bu sıcak savaşta bulunmayıp kurtulan Fravun kavmi Hz.Musa’nın bedduasıyla Mısır’da duramayıp çeşitli ülkelere dağılırlar. Açlık ve yokluk içinde mendeburlar vatansız kalıp dağlarda ve bellerde yaşamaya başlarlar. Şehirden şehre kapkaççılık yaparak gezerler. Bunlar Fravun askeri. Allah bunlar hakkında ayet gönderdi. Gerçekten cebbarlı, hırsız, nursuz, dinsiz, mezhepsiz, Müslüman şeklinde, kefere bile olmayan kimselerdir denilmektedir..3*

Firavun ve askerlerinin MUSA A.S peşinden kızıldenide boğulmasından sonra lanete uğramışladır 71,5 milletin buçugudurlar dünyanın her yerinde aynı dili konuşur ve asla devlet kuramazlar.. Çingenelerin kendilerine “seni firavun” yada yaptığı kötü işle övünürkende “Merdi kıpti şecaat arzederken sirkatin söyler (kıpti-çingenenin merdi, kendini överken hırsızlığını anlatır)” şeklinde sözleride köklerini işaret eder.

Söze yine Evliya Çelebinin Seyehatnamesi ile devam edelim. “. “Bu Firavun kavmi zira gece-gündüz birbirleriyle kavga ve cidal, müstehcen sözler, galiz küfürler ederler. Bir füls-i ahmer (bakır bir paracık) için birbirlerini katleder veya mangır için “– Büyük Efendiye (padişaha), -yok paşaya gidelim diye şer’-i şerife (kadıya) gelirler. Onun için Cingâne kavminin davaları mesmû’a (dinlenilir) değildir.4* ” Evet maalesef çingenelerde AHLAK kavramıda yoktur aile düzenide kimin beli kimin cebinde. Günü birlik yaşarlar.

İşsizlik, açlık ve diğer sorunları

Örneğin Macaristan’da yetişkin çalışma yaşındaki Çingeneler’in %60-80 arasında değişen kesim işsizdir. Romanya’da yaşayan Çingeneler’in %60′dan fazlası açlık sınırında yaşamlarını sürdürürken %80′ini ise herhangi bir meslek ya da farklı bir kalifikasyona sahip değildir. İngiltere’de yaşayan Çingeneler’in %15 gibisi açlık sınırında, Fransa’da kilerin ise %70-80 oranları arasında değişen önemli bir kesimi en düşük ücretle yaşamlarını sürdürmektedirler. Komşularından ve akrabalarından almış aldıkları borçları süresinde ödeyemediklerinden dolayı, süreç içinde “intihar”ı tercih edenler bile vardır.5*

Türkiyede ise DEVLET onları yerleşik düzene uyum kötü alışkanlıklardan kurtuluncaya kadar hırsızlık yapmaları yerine KAÇAKÇILIK yapmalarına müsade etmektedir. KAÇAK SİGARA satıcılığının  olayının ardında genelde çingeneler vardır. Bu imkan sağlanmasa işsiz çingene HIRSIZLIK yapacak.  Yani  Devlet onlara iş imkanı sağlamak için kaçakçılıklarına göz yumar ve bazende çoğu kirli işlerinde kullanır… Yüzyılların alışkanlıklarını değiştrmek ev iş mevki sahibi yapmak kolay bir süreç değil yeterki yalnış SİYASİ amaçlar için kullanılmasınlar

Peki İbrahim A.S diri diri ateşe atan görevliler ÇİNGENE miydi…  Evet… Kimsenin kabul etmediği görevi iki çingene üstlendi.

Bütün bu anlatılanlar Çingeneleri kötülemek ve karalamak için değildir. Tarihi bir gerçekliği ve bir yaşam biçimini vurgulamak içindir. Yoksa insan olarak ALLAH katında bir farklılıkları yoktur. Sorun onları yerleşik hayata iş güç mevki sahibi nasıl yapacağımızda yatmaktadır Tüm meselede budur.  Bunu sahte vad edenlere ve ülkenin içine dinamit koymaya çalışanlara karşı çingeneleri uyarma maksadı taşır. 

EDİRNE vilayetimizde seçimleri etkileyecek kadar çoğunluk olan çingenelere sadece oy için  değer ve önem gösteren siyasiler   Türkiyenin diğer illerinde aynı özeni ve değeri oyları etkileyecek çoğunlukları olmadığı için  gösteriyorlar mı sorun asıl budur.

1* http://www.tariharastirmalari.com/cingeneler.html 2* http://www.turkiyecingeneleri.8m.com/giris.htm 3* http://muzaffertuncunnotdefteri.blogspot.com/2009/04/kptilerin-cingenelerin-dili.html 4* http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-506.html 5* http://www.haksozhaber.net/avrupanin-vatansizlari-cingeneler-33269h.htm#.UTIH1paJ3sM

About these ads

2 Comments

  1. Tarihten bahsettiniz mısırda nil nehri kenarında yapılan kutlamaları ve nehırde kayıp tanrıyı arama törenlerini bir araştırın derim.. Bugun hala nehır kenarlarında bu arama çalışmaları sembolik kutlamalarla yaşanmaktadır.

  2. En az sizin kadar tarih bilgisine ve en az sizin kadar dini bilgiye sahibim.Ama kabul etmeliyim ki sizin benden bir fazlanız var oda lanet olası ön yargılarınız…Çünkü ben bir ÇİNGENEYİM ve burada anlatılan kesinlikle ben değilim.
    Allah kişileri lanetler koskoca bir kavmi değil ki anlattığınız olayda tarihte firavunun bu halkının da çingeneler olduğunu gösteren bir kanıt yoktur.
    Çingenler dünyaya Hindistan üzerinden göç etmişlerdir.Bunun delili Çingenece’de saklıdır.Çingenece Transkripçe kökenli bir dildir ve Hint-İran dil ailesine mensuptur.Haliyle Çingence bilen biri çok rahat bir Hintliyle konuşabilir,anlaşabilir.Anlaşamadığı tek kişiler sizin gibi insan türevleri.İnsan demiyorum insanın beyni alınmış bir diğer türevi olarak adlandırıyorum sizi.
    Küçük bir de bilgi…O hep sevindiğimiz Ocean ( O şın) ‘ın bacasından mermiyi sokan adam var ya.Hani ismi SEYİT mesleği oduncu olan o SEYİT ONBAŞI vardı ya oda aslen bir ÇİNGENEYDİ. BİZİ BÖYLE SAHTE TARİH ÇÖPLÜKLERİYE BÖ-LE-Mİ-YE-CEK-Sİ-NİZ !!!

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logo

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter picture

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook photo

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ photo

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s